INSOLV-INFO - Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Komu je namenjen portal INSOLV-INFO in katere so njegove največje prednosti?
Kaj vsebuje portal INSOLV-INFO?
O katerih spremembah me obvešča INSOLV-INFO?

Komu je namenjen portal INSOLV-INFO in katere so njegove največje prednosti?

Namenjen je tako poslovnim subjektom, ki poslujejo ali nameravajo poslovati z večjim številom poslovnih partnerjev in želijo povečati varnost svojega poslovanja, kot poslovnim subjektom, ki želijo podrobno finančno in poslovno analizo poslovnih subjektov na trgu.

Hkrati pa je namenjen tistim, ki so posredno ali neposredno povezani z insolvenčnimi postopki, saj omogoča pregled nad pogosto nepregledno množico objav v insolvenčnih postopkih, ki je časovno in stroškovno najbolj učinkovit in temeljit.

Največja prednost portala je, da naročniku omogoča določitev seznama podjetij, ki so zanj pomembna, in prijavo na obveščanje o vseh ključnih spremembah v zvezi s podjetji s tega seznama. Tako je naročnik po elektronski pošti vsak dan obveščen o spremembah, ki so bistvene zanj ali njegovo poslovanje. Poleg tega ima na voljo tudi širok nabor finančnih in poslovnih informacij za podrobnejšo analizo obstoječih ali potencialnih poslovnih partnerjev.

Na vrh

Kaj vsebuje portal INSOLV-INFO?

Portal INSOLV-INFO vsebuje tri sklope:

  • Poslovne vsebine : podatki o transakcijskih računih, objave v insolvenčnih postopkih in vpisi v sodni register, povezane osebe, povezana podjetja, medijske objave in sodne obravnave. Objave v insolvenčnih postopkih in sodnem registru vključujejo vse javno dostopne priloge.
  • Finančne vsebine: osnovni podatki o prihodkih večine poslovnih subjektov za zadnja leta, obseg prihodkov, ki jih je poslovni subjekt prejel od države, priprava finančne analize poslovanja za zadnja tri leta ter bonitetno poročilo AJPES
  • Pravne vsebine: zakoni, podzakonski predpisi, strokovna literatura in sodna praksa s področja insolvenčnega prava, ki so med seboj vsebinsko povezani in omogočajo vrhunsko uporabniško izkušnjo najsodobnejšega pravnega portala v slovenskem prostoru – IUS-INFO.

Vsebine portala se dnevno osvežujejo.

Na vrh

O katerih spremembah me obvešča INSOLV-INFO?

INSOLV-INFO omogoča več vrst obveščanja o spremembah, ki jih lahko razdelimo na splošna obvestila in obvestila o izbranih subjektih.

Naročnik se v okviru splošnih naročil lahko naroči na obveščanje o:

  • na novo začetih stečajnih postopkih pravnih oseb,
  • na novo začetih stečajnih postopkih potrošnikov in
  • izrednih objavah (pri katerih ni navedena ne davčna ne matična številka pravne osebe in gre največkrat za naknadno najdeno premoženje izbrisanega subjekta).

V okviru obvestil o izbranih subjektih pa lahko izbere:

  • vsa procesna dejanja v insolvenčnih postopkih (če spremljani subjekt še ni v insolvenčnem postopku, bo prvo obvestilo prispelo ob morebitnem začetku insolvenčnega postopka),
  • točno določena procesna dejanja v neobstoječem (npr. oklic o začetku postopka) ali že začetem postopku (npr. sklep o končnem seznamu preizkušenih terjatev),
  • obvestila o novih vpisih v sodni register za izbrane subjekte in
  • spremembe na transakcijskih računih izbranih pravnih oseb, ki obsegajo blokade, deblokade, odprtja in zaprtja računov.

Na vrh