INSOLV-INFO - Več o portalu

Portal INSOLV-INFO

INSOLV-INFO predstavlja vrhunsko storitev obveščanja o vseh spremembah na področjih transakcijskih računov, insolvenčnih postopkov in vpisov v sodni register vaših poslovnih partnerjev. Novi portal hkrati ponuja medsebojno povezane pravne vsebine: dnevno osvežena prečiščena besedila predpisov, strokovne članke in sodno prakso ter številne pripomočke za učinkovitejše delo.


INSOLV-INFO vsebuje:

Poslovne informacije:

 • Podatki o transakcijskih računih
 • Objave v insolvenčnih postopkih vključno s prilogami in pripadajočimi podatki
 • Objave iz sodnega registra vključno s prilogami

Pravne informacije s področja insolvenčnega prava, ki so medsebojno vsebinsko povezane:

 • Zakoni v prečiščenih besedilih
 • Podzakonski predpisi v prečiščenih besedilih
 • Strokovna literatura
 • Sodna praksa

INSOLV-INFO omogoča:

 • Na področju transakcijskih računov:
  • Dnevno spremljanje vseh sprememb na vseh transakcijskih računih (blokade, deblokade, odprtja, zaprtja)
  • Obveščanje naročnikov po elektronski pošti o vseh spremembah v zvezi z družbami, ki so jih uvrstili v obveščanje
  • Sledenje neomejenemu številu družb
 • Na področju insolvenčnih postopkov:
  • Spremljanje novo začetih stečajnih postopkov
  • Spremljane poteka isolvenčnega postopka za pravne subjekte, po izboru naročnika
  • Spremljanje izrednih objav (naknadno najdeno premoženje izbrisane osebe ipd.)
  • Sledenje neomejenemu številu insolvenčnih postopkov
 • Na področju sodnega registra:
  • Dnevno spremljanje vseh objav iz sodnega registra
  • Sledenje in dnevno obveščanje o objavah iz sodnega registra za pravne subjekte, po izboru naročnika

INSOLV-INFO je izjemno učinkovita storitev, ki omogoča celovito obveščanje o kritičnih spremembah poslovanja vaših dosedanjih in morebitnih bodočih poslovnih partnerjev ter zagotavlja dnevno osvežene informacije za varno in uspešno poslovanje naročnikov.

Informacije: (+386) 01 438 01 84

(+386) 01 438 01 80