VSEBINE IN KLJUČNE FUNKCIONALNOSTI

Leta 2016 se je začelo več kot 4.800 novih insolvenčnih postopkov pravnih in fizičnih oseb. V vseh insolvenčnih postopkih skupaj je bilo več kot 160.000 objav. V sodni register je bilo vpisanih več kot 48.000 sprememb. Blokiranih je bilo več kot 22.000 transakcijskih računov. Na seznam davčnih neplačnikov je bilo dodanih
več kot 6.000 pravnih oseb.Želite biti dnevno obveščeni o vseh pomembnih poslovnih in finančnih dogodkih, povezanih s poslovnimi subjekti po vašem izboru?


Potrebujete podrobne poslovne informacije o obstoječih in bodočih poslovnih partnerjih?


Ste vložili izvršbo zoper dolžnika, za katerega se je pozneje izkazalo, da je v stečajnem postopku, ali pa morda zamudili prijavo svoje terjatve?

Vsebine portala

BONITETNE OCENE

Bonitetne ocene za vsa podjetja pripravi AJPES in so na voljo takoj po uporabnikovi oddaji zahtevka

INSOLVENČNI POSTOPKI

Vse insolvenčne objave od leta 2008, vključno s prilogami, z dnevnim osveževanjem

POVEZANE OSEBE

Seznam družbenikov, članov nadzornih organov in zastopnikov, povezanih s konkretnimi subjekti

POVEZANA PODJETJA

Na podlagi podatkov iz različnih virov portal poišče podjetja, ki so kapitalsko ali kako drugače povezana.

FINANČNA ANALIZA

Prikaz najpomembnejših računovodskih in bilančnih postavk ter kazalnikov za zadnja tri leta

SODNI REGISTER

Vse objave iz sodnega registra od leta 2011, vključno s prilogami, z dnevnim osveževanjem

NAKAZILA V TUJINO

Seznam nakazil z datumi in zneski, ki jih podjetje nakaže prejemnikom zunaj Slovenije

SORODNA PODJETJA

Seznam podjetij, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo kot izbrano podjetje, pripravljen na podlagi objektivnih kriterijev

BLOKADE TRR

Prikaz aktualnih blokad računov podjetij s prikazom zgodovine

SODNE OBRAVNAVE

Če je podjetje stranka v sodnem postopku, se objavijo osnovni podatki o obravnavi na sodišču.

JAVNI PRIHODKI

Prikaz višine prihodkov iz javnega sektorja po letih

PRIMERJAVA PODJETIJ

Uporabnik lahko primerja poslovanje do pet podjetij po lastni izbiri.

DAVČNI NEPLAČNIKI

Za vsak subjekt je na vidnem mestu označeno, ali je na seznamu davčnih neplačnikov FURS, vključno z vso zgodovino omemb na seznamu.

DRAŽBE

Portal omogoča iskanje po dražbah, tako da išče tudi po vsebinah priloženih dokumentov, iz katerih je mogoče razbrati konkretne predmete, lokacije in cene dražbe.

MEDIJSKE OBJAVE

Portal poišče omembo iskanega subjekta med več kot 200.000 spletnimi novicami.

ZAKONODAJNE VSEBINE

Zakoni, predpisi, sodne odločbe in strokovni članki s področja insolvenčnega prava in povezanih pravnih področij

Lastnosti portala

DNEVNO OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH

Uporabniku je na voljo dnevno obveščanje o pomembnejših dogodkih pravnih in fizičnih oseb. Lahko izbere specifične dogodke točno določenega subjekta, kot so objave v insolvenčnih postopkih, vpisi v sodni register, spremembe na TRR (vpis, izbris, blokada), vpis subjekta na seznam neplačnikov FURS. Portal ponuja tudi splošno obveščanje o pomembnejših dogodkih z insolvenčnega ali poslovnega področja.

PRIPRAVA POROČIL

Najpomembnejši podatki se lahko izvozijo v obliki poročila INSOLV-INFO, ki pregledno povzame vse pomembne podatke o subjektu in jih združi v pregleden dokument pdf.

PREGLEDEN PRIKAZ

Vsi podatki o subjektu so prikazani na eni strani, kar omogoča hiter in informativen pregled nad podatki ter hkrati podrobno finančno ali pravno analizo subjekta.

INOVATIVEN ISKALNIK

Iskalnik omogoča iskanje tako po osnovnih podatkih subjektov kot po vsebinah nekaterih prilog (npr. priloge pdf).Izberite svoj paket

Letna naročnina na standardni paket znaša 199,90 EUR. Navedene cene so brez DDV.

Cena nakupa finančnih podatkov in bonitet velja za posamezno pravno osebo. Navedene cene so brez DDV.


Ali vam koristi portala lahko predstavimo osebno?

Pokličite nas: 01/438-01-80